Lokale Partij Leiderdorp

Bewegen/Breedte Sport

Help ons nog sterker te staan binnen onze gemeente!

Zelfstandigheid, Verbondenheid, Participatie

Bewegen/Breedte Sport

Voor LPL speelt sporten en bewegen een belangrijke rol bij het gezond blijven en het vergroten van de onderlinge cohesie van de burgers van ons mooie dorp.
Sport en bewegen is een belangrijk element bij het gezond ouder worden. Wij streven ernaar dat iedere Leiderdorper opgroeit en oud wordt met sport en bewegen.
Bij jongeren is overgewicht een steeds groter wordend probleem. Meer bewegen is voor deze groep belangrijk en ouders, opvoeders, leerkrachten en sportcoaches hebben een belangrijke voorbeeldfunctie.
Leiderdorp heeft een goede sportinfrastructuur die een belangrijke rol speelt bij de sociale cohesie binnen ons dorp. Deze infrastructuur moet gebruikt worden door financieel gezonde sportverenigingen die ook zorgen voor een inclusieve veilige sportomgeving. De accommodaties moeten goed bereikbaar en voor iedereen toegankelijk en duurzaam zijn. De meeste sportverenigingen zijn zwaar getroffen door de Coronapandemie. De komende jaren zal er geïnvesteerd moeten worden in de sport om deze verenigingen terug te brengen op hun oude niveau. Het Lokaal Sportakkoord is een initiatief dat inwoners stimuleert om nieuwe initiatieven op te starten zoals bijvoorbeeld, beweeginitiatieven voor bepaalde doelgroepen en het beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte. Na de looptijd van het Lokaal Sportakkoord streven wij naar continuering van dit initiatief. Het Clubhuis de Derde Helft dat onder andere het bewegen voor ouderen stimuleert is ook een nieuw en kansrijk initiatief. Zij kregen dan ook terecht de vrijwilligersprijs.