Lokale Partij Leiderdorp

Duurzaamheid

Help ons nog sterker te staan binnen onze gemeente!

Zelfstandigheid, Verbondenheid, Participatie

Duurzaamheid

LPL wil een versnelling in de realisatie van de acties opgenomen in de Duurzaamheidsagenda. Dat geldt zowel voor het realiseren van een forse reductie van het aantal kilo’s restafval per inwoner, maar ook een versnelling op het realiseren van zon op daken en het opwekken van windenergie. LPL zal aandringen bij relevante partijen op onderzoeken van alternatieve energiebronnen. Dat doen we graag in goed overleg met de regiogemeenten. Dat geldt onder andere voor windmolens, geothermie en waterstof. Bij de eventuele aanleg van het Warmtenet is betaalbaarheid van de gebruikers een belangrijk uitgangspunt. Nieuwbouwwoningen worden aardgas loos en CO2 neutraal gebouwd. Op zoveel mogelijk daken wil LPL  zonnepanelen.

Om het elektrisch rijden te stimuleren moet het mogelijk gemaakt worden meer laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen, zoals bij parkeerterreinen van sportverenigingen en winkelcentra. Ook moet het makkelijker worden de elektrische auto voor de deur op te laden.

We stimuleren het gebruik van fiets en hoogwaardig openbaar vervoer.