Lokale Partij Leiderdorp

Groen & Milieu

Help ons nog sterker te staan binnen onze gemeente!

Zelfstandigheid, Verbondenheid, Participatie

Groen & Milieu

Natuurbeheer en recreatie zijn belangrijk voor Leiderdorp.

We geven meer ruimte aan hondenbezitters en hebben tegelijkertijd oog voor behoud van weidevogels. Het efficiënt omgaan met uitgaven op het onderhoud van openbaar groen vindt LPL belangrijk, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Zichtbaarheid van verkeersdeelnemers en goede toegankelijke voet- en fietspaden hebben daar prioriteit. 

Initiatieven van burgers die hun eigen wijk willen onderhouden ondersteunen we van harte. Daar waar bij het starten van initiatieven door burgers ondersteuning nodig is, spannen wij ons in om de gemeente te laten aangeven welke mogelijkheden zij daarvoor heeft.

Waar mogelijk stimuleren we de aanleg van groen. Bijvoorbeeld door zogenaamde ‘Tiny Forests’ aan te leggen op braakliggende grond. Natuurlijk houden we onze grote polders groen en wordt daar niet gebouwd.