Lokale Partij Leiderdorp

Mobiliteit en verkeer

Help ons nog sterker te staan binnen onze gemeente!

Zelfstandigheid, Verbondenheid, Participatie

Mobiliteit en verkeer

Het aandeel van elektrische auto’s groeit ieder jaar. De inzet van flexibele buurtbussen, met name voor de ouderen, dient onderzocht te worden. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe infrastructuur. Om klaar te zijn voor de verandering die op ons afkomt, is het belangrijk om nu al te beginnen om onze gemeente hierop voor te bereiden. Daarbij moeten bewuste keuzes gemaakt worden om de veiligheid te garanderen. De LPL wil daarom samen met de inwoners en ondernemers op zoek gaan naar duurzame oplossingen, zoals de mogelijkheid om je auto voor het huis op te laden, maar ook een veilige plek zoeken voor een tankstation waar je waterstof kunt tanken.

De LPL wil daarnaast de kwaliteit van voet- en fietspaden in Leiderdorp verbeteren, om zo het gebruik van duurzame vervoersmiddelen als fiets en elektrische brommer/scooter aantrekkelijker te maken. Het onderhoud moet worden verbeterd. De LPL gelooft in een duurzame en inclusieve samenleving. De verkeersveiligheid blijft voor de LPL een belangrijk punt. Voor de LPL is het onacceptabel dat een gemeente kennis heeft van gevaarlijke verkeerssituaties en hier niets aan doet. De LPL wil dat dergelijke situaties direct worden aangepakt.