Lokale Partij Leiderdorp

Sociaal Domein

Help ons nog sterker te staan binnen onze gemeente!

Zelfstandigheid, Verbondenheid, Participatie

Bij de keuzevrijheid hoort het zelf, vanuit een PGB, kunnen contracteren van kleine instellingen voor hulpverlening. Deze kunnen bij complexe hulpvragen vaak zorg op maat leveren die grote gecontracteerde instellingen niet kunnen geven. De hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) dient vergelijkbaar te zijn met de kosten van een voorziening in natura. Bij complexe zorgvragen waarvan op voorhand duidelijk is dat er geen uitzicht is op herstel, vindt LPL dat de indicatie voor langere tijd moet worden afgegeven. De voorkomt stress bij de aanvrager en vermindert de werkdruk bij Incluzio en het JGT. LPL wil dat Leiderdorp gaat deelnemen aan het landelijk Koploperproject Cliëntondersteuning. Leiderdorp vergrijst.

Sociaal Domein

Iedere Leiderdorper die zorg en ondersteuning nodig heeft krijgt op tijd passende zorg dicht bij huis.
Onafhankelijke cliënt ondersteuning helpt mensen die zorg nodig hebben. Ook ondersteuning door informele cliënt ondersteuners (ervaringsdeskundigen) kan de hulpvrager helpen. Het is immers niet voor elke Leiderdorper makkelijk om de weg te vinden in het woud van regels en eisen voor het aanvragen van zorg hulp. Keuzevrijheid en maatwerk voor passende hulp vindt LPL essentieel. Niet de beschikbare budgetten, maar de zorgvraag en de daarvoor nodige adequate hulp zijn leidend.

Uit cijfers van het CBS en Alzheimer Nederland blijkt dat in 2040 één op de 30 mensen dementie heeft. Dit zal de druk op mantelzorgers en op de WMO vergroten. De LPL wil dat de gemeente met maatschappelijke partners en burgers een denktank gaat vormen voor een samenwerkingsverband “Gezond ouder worden in Leiderdorp.” De Adviesraad Sociaal domein moet daarbij worden betrokken. Mantelzorgers hebben het zwaar en krijgen in Leiderdorp ondersteuning. LPL wil mantelzorgers die niet in beeld zijn bereiken om hen te informeren over beschikbare mogelijkheden voor ondersteuning. Voorkomen moet worden dat de mantelzorger overbelast raakt en bij jonge mantelzorgers de persoonlijke ontwikkeling wordt belemmerd.