Lokale Partij Leiderdorp

Wonen

Help ons nog sterker te staan binnen onze gemeente!

Zelfstandigheid, Verbondenheid, Participatie

Wonen

Er is er een groot tekort aan betaalbare huizen. Er zijn doelgroepen waar meer prioriteit aan gegeven wordt en dat maakt het voor jongeren en starters lastig om op redelijk korte termijn een woning te kunnen betrekken. LPL houdt vast aan de norm van 35% sociale woningbouw, speciaal voor ouderen en starters. Leegstaande bedrijfspanden moeten worden getransformeerd naar huurwoningen in het sociale segment, voor senioren en starters. LPL is voor een verplichting tot zelfbewoning door kopers, om speculatie te vermijden. Bestaande woningbouwplannen zoals aan de Baanderij, langs de Rijn bij het LOI-gebouw, en de locatie van het oude gemeentehuis zouden versneld gerealiseerd moeten worden waarbij gepaste hoogbouw mogelijk moet zijn. Bij het oude gemeentehuis maximaal zes verdiepingen. De LPL blijft bij haar standpunt dat bouwen in het groen geen goede zaak is, maar er zou onderzocht moeten worden of er plaatsen langs de Rijn en de Does geen mogelijkheden hebben om te gaan bouwen. Te denken valt aan Achter het Hofje.

De LPL gaat voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen in energie neutrale woningen op weg naar 2030!