Lokale Partij Leiderdorp

Over ons

Help ons nog sterker te staan binnen onze gemeente!

Zelfstandigheid,Vertrouwen, Participatie, Duurzaamheid

Ons Leiderdorp!

Lokale Partij Leiderdorp kiest voor het belang van Leiderdorp en haar inwoners en nergens anders voor. Voor een zelfstandig Leiderdorp, waar inwoners zelf de baas zijn over hun polders, sportverenigingen, welzijn en bijvoorbeeld woningbouw. Wij zijn tegen een fusie, die is op dit moment helemaal niet nodig. Leiderdorp is een krachtige, financieel gezonde gemeente.

Lokale Partij Leiderdorp zet in op het realiseren van voldoende sociale woningbouw, de wachtlijst moet tot een acceptabel niveau gebracht worden. Statushouders en andere doelgroepen, bijvoorbeeld uit de maatschappelijke opvang doen de vraag sterk stijgen. Tevens moeten er voldoende woningen voor middeninkomens zijn, zodat deze groep ook in een voor hen betaalbare woning kan wonen.

LokalePartij Leiderdorp staat voor passende zorg voor alle inwoners, door professionals de ruimte te geven om te doen wat nodig is en om optimaal samen te werken. Bovendien wil LPL het welzijn bevorderen voor alle Leiderdorpers, door in te gaan op de vraag of behoefte die zij hebben. Hiermee wordt ook de preventie steviger ingezet, waardoor in bepaalde situaties voorkomen kan worden dat zwaardere zorg nodig is

Korte feiten

Leiderdorp is een zelfstandige, vooruitstrevendegroenegemeente in de Nederlandse provincie ZuidHolland. Als het aan de LPL ligt zal dat in de toekomst zo blijven. De gemeente telt 27.109 inwoners en heeft een oppervlakte van 12,29 km². Binnen de gemeentegrenzen ligt nog de buurtschap Achthoven