Je kunt er niet om heen. Ruim een jaar in de ban van Corona met helaas alle gevolgen van dien.

Gelukkig zijn er in een recordtempo vaccins ontwikkeld en worden we ingeënt. Dat biedt perspectief. Het lijkt er op dat we vanaf eind april versoepelingen tegemoet kunnen zien zoals het opheffen van de avondklok, opening van terrassen, verruiming van de bezoekregeling en de mogelijkheid voor publiek om sportwedstrijden bij te wonen.

Zo komt ook het leven en de drukte in Leiderdorp gelukkig weer op gang. Ik zie er naar uit.

Iets anders. Voor de zomervakantie wordt onder andere de aanloop naar de vaststelling van de meerjarenbegroting in de gemeenteraad besproken aan de hand van de zogenaamde kadernota. De LPL zal dan samen met de oppositie voor de derde keer binnen ruim een half jaar pogen bezuinigingen op onder meer Incluzio en Sportfondsen terug te draaien en daarmee aandacht te vragen voor meer sociaal beleid.

Ik constateer verder dat pragmatisch handelen door college en gemeenteraad steeds minder mogelijk lijkt. Aan de inhoud en planning van bijvoorbeeld vastgestelde mobiliteitsnota’s valt niet te tornen. Er is geen ruimte voor uitzonderingen om bijvoorbeeld van de Simon Smitweg alsnog een 30 kilometerweg te maken of tijdelijke maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid bevorderen in het gebied Van der Valk Boumanweg, omgeving Spanjaardsbrug en Splinterlaan. Natuurlijk prima dat er beleid en planningen worden gemaakt, maar laat dat niet in beton gegoten zijn.

Tot slot doe ik graag een oproep aan u als inwoner van Leiderdorp. Laat uw mening horen. Of het nou gaat om uw inbreng aan de op te stellen hoogbouwvisie of uw mening hoe het aantal kilo’s restafval per inwoner drastisch te verminderen of uw visie op het vast te stellen parkeerbeleid.

De LPL-fraktie is geïnteresseerd naar uw mening. Ik verwijs graag naar de website www.lpleiderdorp.nl