Deze bijdrage aan de serie in ‘Gemeente-aan-huis’ schrijf ik op het moment dat ik al voor de negende week thuis aan het werk ben. Tot mijn verbazing gaat dat prima, al mis ik natuurlijk het dagelijkse contact met collega’s en het informele praatje tussen de bedrijven door.
Naast het grote leed van veel zieken en mensen die overlijden aan het coronavirus, de gigantische druk op de zorg en de grote gevolgen voor de economie en de snel toenemende werkloosheid is er ook ander, maar gelukkig kleiner leed. Kunnen we wel op vakantie dit jaar? Of wanneer kunnen we weer eens gezellig een terrasje pakken, naar de bioscoop of uit eten? En als dat weer kan, moeten we dan altijd van tevoren een plaatsje reserveren? Wanneer kunnen we weer onze ouders bezoeken?
Mijn moeder van bijna 94 woont in een verpleeghuis. Zij heeft het geluk dat ze als één van de weinige bewoners een terrasje heeft waar ze buiten kan zitten en waar ik haar dan vanaf drie meter afstand toe kan roepen. Niet ideaal, maar we kunnen elkaar in ieder geval live zien en horen. Dat doet haar en mij goed.
Hoe triest de omstandigheden als gevolg van de coronacrisis ook zijn, ik ontdek ook positieve ontwikkelingen, zoals digitaal vergaderen. Dat gaat efficiënter dan fysiek bij elkaar zitten en scheelt ook nog eens veel reistijd en vermindert de druk op wegen en openbaar vervoer.
Als raadslid hoop ik u in Leiderdorp zo snel mogelijk weer fysiek te kunnen ontmoeten en spreken in bijeenkomsten en vergaderingen of gewoon één op één. Natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter en alle andere gedragslijnen.
“Ontmoeten” kan digitaal, maar is verre van ideaal.
Samen in goede gezondheid op weg naar het nieuwe normaal!